top of page
Zoeken

Het Belgisch Klimaatcentrum bezoekt VLIZ

Het Belgisch Klimaatcentrum bracht een bezoek aan VLIZ ( het Vlaams Instituut voor de Zee) om de wetenschappers van het instituut te ontmoeten, de onderwerpen klimaat, biodiversiteit, technologie & innovatie aan te kaarten en te spreken over mogelijke toekomstige samenwerkingen.


Het VLIZ wil de wetenschappelijk onderbouwde kennis over onze kusten, zeeën en oceanen versterken en deze informatie zo breed mogelijk delen. Het maakt daarom gebruik van nieuwe technologieën, zoals robotica, en richt zich op innovatie en valorisatie. Onderzoeksgebieden omvatten de oceaan en zeeën, kusten en getijdensystemen, maar ook alle gebieden waar Vlaamse mariene wetenschappers actief zijn of waren.


Het ondersteunen van onderzoek was een van de eerste taken van het VLIZ. De mariene onderzoekscapaciteit in ons land is vrij groot: 1.600 onderzoekers en gespecialiseerd personeel in 23 onderzoeksdisciplines. Jaarlijks verschijnen er 600 tot 900 Belgische mariene peer-reviewed publicaties. Het meeste onderzoek vindt plaats buiten de grenzen van de Noordzee en in samenwerking met buitenlandse onderzoekers.


Het VLIZ heeft de afgelopen jaren tal van innovatieprojecten met bedrijven ontwikkeld. Deze variëren van strategisch basisonderzoek, projecten waarin het VLIZ optreedt als onderzoekspartner tot Europese projecten. Daarnaast investeert het instituut in bilaterale contacten met bedrijven. Het VLIZ heeft een lopende samenwerking in projecten met een 70-tal bedrijven in Vlaanderen en België.


Verder wil het VLIZ het mariene onderzoek valoriseren voor het maritiem beleid. De organisatie investeert in wetenschappelijke kennis die voortbouwt op beleidsrelevante thema's. Zo wil het bijdragen aan een duurzaam en wetenschappelijk onderbouwd beleid voor zee- en kustgebieden.


Ten slotte wordt oceaangerelateerde informatie gedeeld met het grote publiek. In lijn met het wetenschapscommunicatiebeleid van de Vlaamse Regering promoot het VLIZ het Vlaams zeewetenschappelijk onderzoek via tentoonstellingen, publieksdagen, publicaties, educatief lesmateriaal, lezingen, studiedagen, workshops en symposia.Commenti


bottom of page