top of page
Zoeken

Klimaatonderzoek in België

Samenwerking bevorderen voor een grotere impact op het beleidsontwikkeling


Het Belgisch Klimaatcentrum en Belspo organiseerden een bijeenkomst voor de Belgische bijdragers aan het zesde IPCC asessment-rapport (AR6), samen met een brede groep wetenschappers en experts van verschillende universiteiten en wetenschappelijke instellingen die betrokken zijn bij klimaatgerelateerd onderzoek in België. Deze bijeenkomst vond plaats op 19 september 2023. In de eerste plaats was de meeting bedoeld om de auteurs te bedanken voor hun committment om België te vertegenwoordigen in het IPCC, en om na te denken over de vorige evaluatiecyclus en waardevolle lessen te trekken uit hun deelname. Ten tweede was het de bedoeling om wetenschappers uit verschillende disciplines en instellingen samen te brengen en te bespreken hoe de Belgische deelname aan de beoordelingscycli van het IPCC kan worden bevorderd en hoe de impact van wetenschappelijk onderzoek op de beleidsvorming kan worden vergroot.


Bovendien probeerde de bijeenkomst dieper in te gaan op de motivaties en uitdagingen waarmee auteurs die bijdroegen aan het vorige rapport (AR6) worden geconfronteerd. Auteurs deelden hun ervaringen, ideeën en obstakels, en gingen in op de resultaten en positieve ervaringen die uit hun bijdrage opleverde. Vervolgens was er plaats voor discussies over de uitdagingen (en mogelijke oplossingen) waarmee IPCC auteurs worden geconfronteerd. Deze informatie is bedoeld als kompas voor toekomstige initiatieven die de Belgische deelname aan de volgende IPCC-cycli kunnen vergemakkelijken en bevorderen. De vergadering toonde de sterke interesse aan van vele onderzoekers uit vele disciplines om bij te dragen tot de evaluaties van het IPCC en, meer in het algemeen, om betrokken te worden bij wetenschappelijke evaluaties die relevant zijn voor de beleidsvorming, maar ook de nood aan adequate informatie, coördinatie en ondersteuning om een bredere betrokkenheid van Belgische wetenschappers bij de evaluaties van het IPCC mogelijk te maken.


De zeer rijke discussies legden ook de nadruk op de verschillende manieren waarop wetenschappers de beleidsvorming kunnen beïnvloeden (bv. via fact-checking, het vertalen van wetenschap naar de lokale context, onderwijs...). Er werd ook duidelijk benadrukt dat er nog veel moet worden gedaan om de kennisoverdracht van wetenschap naar besluitvorming te verbeteren, met name door een beter begrip van de gebruikersbehoeften, een nauwere band tussen beleidsmakers en onderzoekers, en een betere coördinatie van het gefragmenteerde onderzoekslandschap in België.
Het IPCC is wereldwijd dé referentie in klimaatkennis om het klimaatbeleid te sturen. België beschikt over een uitzonderlijke expertise in dit domein. Het IPCC biedt een uitstekend platform om België, en de Belgische wetenschappelijke excellentie in dit domein, internationaal onder de aandacht te brengen. Een opportuniteit die we resolut willen blijven faciliteren !

Abonneer je op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page