top of page

Over ons

Het Klimaatcentrum heeft als doel om wetenschappelijk onderzoek op het hoogste niveau te voeren naar het klimaat en aanverwante economische en ecologische vraagstukken. Het fungeert eveneens als contactpunt voor organisaties, beleidsmakers en burgers voor een brede waaier aan klimaatgerelateerde diensten.

Missie

 

De missie van het Belgische Klimaatcentrum is om de impact van wetenschap op klimaatmitigatie en -adaptatie in België te maximaliseren ter ondersteuning van een efficiënte en sociaal rechtvaardige transitie.

Doelstellingen

1.

Versterken van de wetenschappelijke onderzoekscapaciteit

Onze eerste doelstelling is het bundelen en versterken van klimaatgerelateerde onderzoekscapaciteit, door structurele samenwerkingen aan te gaan met onderzoeksinstellingen. Zowel federaal als regionaal, en samen met de universiteiten. Daarbij staan complementariteit en interdisciplinariteit centraal als kernwaarden.

2.

Faciliteren van de kennisoverdracht naar een brede groep van stakeholders

In de tweede plaats willen we de kennisoverdracht mogelijk maken van onderzoekers naar gebruikers, zodat de besluitvorming rond klimaat wetenschappelijk onderbouwd is. Dat doen we door klimaatdiensten te ontwikkelen, informatie en data makkelijker toegankelijk te maken, en experts en gebruikers met elkaar in contact te brengen.

3.

Verhogen van de toepasbaarheid van toekomstige onderzoeksprogramma's op klimaatactie

Onze derde doelstelling is het vergroten van de samenhang en strategische impact van onderzoeksprogramma's. Dat doen we door de praktijkervaring van maatschappelijke actoren over te dragen naar onderzoekers, en ook door de financieringsmogelijkheden te benutten.

Objectives_scheme_edited.png

Korte geschiedenis

 

17 december 2021:

  • de oprichting van het Klimaatcentrum wordt goedgekeurd door een besluit van de Ministerraad

  • het bestuur van het Klimaatcentrum en het operationele model ervan worden door de Ministerraad vastgesteld


29 november 2022:

  • het Klimaatcentrum wordt officieel geopend op de Space Pole in Ukkel

bottom of page