top of page

Ons bestuur

Naast een Wetenschappelijk Director en een Operationele Director, die samen de dagelijkse werking van het Klimaatcentrum coördineren, werd er ook een Stuurgroepcomité en een Bureau opgericht, bestaande
uit vertegenwoordigers van de federale wetenschappelijke instellingen, de universiteiten en onderzoekscentra, de privésector, een internationaal lid en de federale departementen (FOD Volksgezondheid en FOD Economie).

Daarnaast werd ook een Wetenschappelijk Comité opgericht om advies
te geven over de voorgestelde wetenschappelijke agenda.

Stuurgroepcomité

Dit zijn de leden van het Stuurgroepcomité van het Klimaatcentrum:

Wetenschappelijk Comité

Dit zijn de leden van het Wetenschappelijk Comité van het Klimaatcentrum:

bottom of page