top of page
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Instagram

Missie & objectieven

Het Klimaatcentrum heeft als doel om wetenschappelijk onderzoek op het hoogste niveau te voeren naar het klimaat en aanverwante economische en ecologische vraagstukken.

 

Het fungeert eveneens als contactpunt voor organisaties, beleidsmakers en burgers

voor een brede waaier aan klimaatgerelateerde diensten.

Het Klimaatcentrum wil de impact maximaliseren van wetenschap over klimaatmitigatie en -adaptatie, om een efficiënte en sociaal rechtvaardige transitie te ondersteunen.

Het Klimaatcentrum heeft drie hoofddoelstellingen:

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Instagram

01

Versterken van de wetenschappelijke onderzoekscapaciteit

Onze eerste doelstelling is het bundelen en versterken van klimaatgerelateerde onderzoekscapaciteit, door structurele samenwerkingen aan te gaan met onderzoeksinstellingen. Zowel federaal als regionaal, en samen met de universiteiten. Daarbij staan complementariteit en interdisciplinariteit centraal als kernwaarden.

02

Verbeteren van de kennisoverdracht naar een brede groep van stakeholders

In de tweede plaats willen we de kennisoverdracht mogelijk maken van onderzoekers naar gebruikers, zodat de besluitvorming rond klimaat wetenschappelijk onderbouwd is. Dat doen we door klimaatdiensten te ontwikkelen, informatie en data makkelijker toegankelijk te maken, en experts en gebruikers met elkaar in contact te brengen.

03

Verhogen van de toepasbaarheid van toekomstige onderzoeksprogramma's op klimaatactie

Onze derde doelstelling is het vergroten van de samenhang en strategische impact van onderzoeksprogramma's. Dat doen we door de praktijkervaring van maatschappelijke actoren over te dragen naar onderzoekers, en ook door de financieringsmogelijkheden te benutten.

our objectives_edited.jpg

Een korte terugblik (how it started)

17 december 2021:

 • de oprichting van het Klimaatcentrum wordt goedgekeurd door een besluit van de Ministerraad

 • het bestuur van het Klimaatcentrum en het operationele model ervan worden door de Ministerraad vastgesteld


29 november 2022:

 • het Klimaatcentrum wordt officieel geopend op de Space Pole in Ukkel


Mei - Augustus 2023:

 • Naast de Wetenschappelijk Director en de Operationele Director nemen vier medewerkers hun functie op

 • Op termijn zal het Klimaatcentrum een tiental medewerkers in dienst hebben

Valérie Trouet, Scientific Director Belgisch Klimaatcentrum

"België heeft klimaatwetenschappers van wereldklasse, maar het veld is relatief gefragmenteerd. De belangrijkste missie van het Klimaatcentrum is om een proces van samenwerking en coördinatie op te zetten, en een strategie te ontwikkelen waarmee we klimaatdiensten kunnen aanbieden aan overheden en bedrijven."

Ella Jamsin, Operational Director Belgisch Klimaatcentrum

"Het Klimaatcentrum komt op een cruciaal moment. Data over recente warmterecords tonen ons de omvang van uitdaging waarvoor we staat. Maar de wetenschap biedt ook oplossingen, zowel om de gevolgen van klimaatverandering te beperken als om ons optimaal aan te passen aan deze nieuwe realiteit."

Ons team (how it's going)

Ella Jamsin​

Operational Director​

Valérie Trouet

Scientific Director

Donate
Chloé Deffet.png

Rozemien De Troch​

Climate Services Lead​

Chloé Deffet​

International Policy Specialist​

Etienne Hannon​

Head Science & Policy

Matthias Meersschaert​

Communications Manager​

Soumaya Majdoub

Scientific Advisor​

Florine Lebeau​

Executive Assistant​

bottom of page