top of page
Zoeken

Catalogus van klimaatgerelateerde dataportalen om kennisoverdracht te verbeteren


Het Belgisch Klimaatcentrum maakte een catalogus van Belgische en internationale data- en informatieportalen die gelinkt zijn aan zijn vier onderzoeksdomeinen: fysische klimaatwetenschap, land & water, maatschappij, en technologie. De catalogus is te vinden op onze website (LINK).


Deze catalogus, een overzicht van bestaande data- en informatieportalen, is een eerste stap om de kennisoverdracht te verbeteren binnen de onderzoeksgemeenschap en van onderzoek enerzijds naar gebruikers uit het beleid, de publieke en de private sector anderzijds. Een dergelijke catalogus maakt klimaatgerelateerde gegevens en informatie gemakkelijker te vinden en vergemakkelijkt de toegang tot gegevens.


De gegevens en informatie die worden gegenereerd binnen de thema's van de fysische klimaatwetenschappen leveren de ruwe brongegevens (upstream) als input voor meer toegepast onderzoek met betrekking tot land & water gerelateerde, technologische of maatschappelijke thema's, als ondersteuning adaptatie en mitigatie bij de klimaatverandering.


De catalogus van Belgische dataportalen bevat portalen die:

  • gehost worden door de organisatie die de gegevens produceert of door de ontwikkelaar van de webservice;

  • en die op zijn minst metadata verschaffen (als de gegevens niet publiek beschikbaar zijn).


Als u uw data- of informatieportaal aan onze catalogus wilt toevoegen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. www.climatecentre.be/nl/dataportalscatalogue
Comentários


bottom of page