top of page
Zoeken

Countdown naar de eerste Belgian Science for Climate Action Conferentie

Volgende week maandag en dinsdag (19 en 20 februari) vindt in Brussel de eerste editie plaats van de Belgian Science for Climate Action conferentie. De organisatie ervan is in handen van het Belgische Klimaatcentrum. Gedurende twee volle dagen zullen wetenschappers, academici, decision makers  en vertegenwoordigers uit de privésector in gesprek gaan over klimaatextremen en de oorzaken en gevolgen ervan. Het zal de eerste keer zijn dat een event van deze omvang in België wordt georganiseerd. In totaal worden ongeveer 400 deelnemers verwacht, afkomstig uit binnen- en buitenland.  

Oorzaken en gevolgen van klimaatextremen 

 

Klimaatextremen, zoals ernstige droogte, hittegolven en hevige regenval, kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de samenleving en ecosystemen. Klimaatverandering zal naar verwachting zowel de frequentie als de intensiteit van klimaatextremen doen toenemen en er is dringend behoefte aan inzicht in de oorzaken, risico’s, en gevolgen ervan. Dit soort gebeurtenissen hebben aanzienlijke gevolgen voor de samenleving en de ecosystemen. Om die gebeurtenissen beter te anticiperen, hebben zowel beleidsmakers als de privésector steeds meer behoefte aan bruikbare en toepasbare klimaatwetenschap en kennisoverdracht. Het gaat hierbij onder andere om strategische planning voor klimaatrisicobeoordelingen, rampenrisicobeheer en aanpassing. 

 

Welke stappen kunnen we nemen om ons wetenschappelijk begrip rond klimaatextremen, hun oorzaken en gevolgen te verbeteren? Welke acties moeten we nemen om ze te proberen vermijden, en ons voor te bereiden op mogelijk intensere en frequentere gebeurtenissen in de toekomst?  

 

De eerste editie van de Belgian Science for Climate Action conferentie wil stilstaan bij deze vragen, en een beter idee geven van de rijkdom en diversiteit van het Belgisch klimaatonderzoek. Gedurende twee dagen zullen de deelnemers in gesprek gaan met onderzoekers, wetenschappers, actoren uit de bedrijfswereld en politieke stakeholders tijdens workshops, debatten, en wetenschappelijke sessies. 

 

Een snapshot uit het programma 

 

Waar zal het nu precies over gaan tijdens deze tweedaagse conferentie? Wie zijn de sprekers en wat zijn de topics? We lichten de inhoud van de conferentie kort toe aan de hand van enkele concrete sessies:  

 

  • Warning systems and risk communication: lessons learned from 2021 floods 

Tijdens deze sessie blikt Professor Catherine Fallon (Universé de Liège) samen met de andere panelleden (onder hen Antoine Iseux van het Nationaal Crisiscentrum en Valérie Dejardin, burgemeester van de gemeente Limbourg) terug op de noodlottige regenval die delen van Wallonië trof in de zomer van 2021. Wat is er sindsdien gebeurd om betere waarschuwingssystemen en een betere crisiscommunicatie op poten te zetten wanneer zich in de toekomst nog meer klimaatextremen voordoen? 

 

  • Physical and mental health impacts of climate change 

Klimaatextremen hebben op veel manieren invloed op de menselijke gezondheid. Ze ondermijnen het gezondheidssysteem en verhogen de kans op infectieziekten en vroegtijdige overlijdens. Deze sessie, die wordt voorgezeten door Professor Ann Desmet (Université Libre de Bruxelles), presenteert verschillende perspectieven op de huidige stand van de wetenschappelijke kennis over hoe klimaatverandering en extremen invloed hebben op zowel de lichamelijke en geestelijke gezondheid. 

 

  • Cities and climate extremes 

Steden zijn zowel kwetsbaar voor klimaatextremen als belangrijke bronnen van uitstoot. De sessie met Dr Rafiq Hamdi van het Koninklijk Meteorologisch Instituut als chair, zal inzicht geven in hoe steden klimaatbestendig kunnen worden gemaakt, en wat de uitdagingen zijn waarmee steden te maken krijgen in een warmere wereld. En tijdens de plenaire sessie op dag 1, zal architect en Professor in Practice bij Harvard University Bas Smets uitleggen hoe hij samen met zijn ontwerpstudio nieuwe manieren verkent om de stedelijke omgeving te transformeren in verkoelende microklimaten en zo klimaatverandering tegen te gaan.  

 

  • Sand / Encore 1Été art performance 

Hoe gaan kunstenaars om met klimaatverandering en de impact ervan in onze moderne wereld. Anne Teresa De Keersmaeker baseerde zich op een visionaire 150 jaar oude tekst van George Sand, die de realiteit van klimaatverandering pijnlijk accuraat voorspelde. Dansers van Rosas brengen een poëtische interpretatie van Sand’s tekst op het podium van deze klimaatconferentie.  

 

Belgisch Klimaatcentrum 


Het is de eerste keer dat in ons land een event van deze omvang rond dit thema wordt georganiseerd. Alle wetenschappelijke disciplines en alle actoren van de klimaattransitie worden betrokken. De organisatie ervan is in handen van het Belgische Klimaatcentrum.   

Het Klimaatcentrum werd eind 2022 opgericht met als missie om de impact van wetenschap op klimaatmitigatie en -adaptatie in België te maximaliseren, ter ondersteuning van een efficiënte en sociaal rechtvaardige transitie naar een klimaatneutrale en veerkrachtige samenleving. Het Klimaatcentrum coördineert strategisch interdisciplinair klimaatonderzoek in België en vergemakkelijkt de overdracht van kennis naar besluitvormers uit de publieke en private sector.  

Eén jaar na zijn oprichting, is de organisatie van deze conferentie een logische schakel in het totstandbrengen van die doelstellingen. 

 

Thomas Dermine, Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid: “België beschikt over onderzoekscentra van wereldklasse die werken rond het klimaat. Toen ik iets meer dan een jaar geleden het Klimaatcentrum heb opgericht, was dat ook met de ambitie om wetenschappers en politieke & economische stakeholders samen te brengen. Deze eerste Belgian Science for Climate Action conferentie is helemaal in lijn met de drievoudige doelstelling om de wetenschappelijke onderzoekscapaciteit te versterken, de kennisoverdracht te verbeteren, en de toepasbaarheid te verhogen van toekomstige onderzoeksprogramma's op klimaatactie.” 

 

Valérie Trouet, Scientific Director van het Klimaatcentrum: “Klimaatverandering, het beperken van de impact ervan (mitigatie), en het omgaan en aanpassen aan de gevolgen ervan (adaptatie) behoren tot de grootste maatschappelijke en planetaire uitdagingen van dit moment. Dat besef groeit, en steeds meer wetenschappelijk onderzoeksdomeinen richten zich op klimaatverandering en klimaatextremen. Of het nu gaat over de studie van het fysieke klimaat, de impact van klimaatverandering op land en water, de maatschappelijke aspecten van klimaatverandering of de technologische aspecten ervan. Steeds meer maatschappelijke domeinen worden geconfronteerd met klimaatverandering.” 

 

Ella Jamsin, Operational Director van het Klimaatcentrum: “De organisatie van een tweejaarlijkse conferentie rond klimaatwetenschap en climate policy is één van de belangrijke ambities van het Klimaatcentrum. Het thema van deze eerste editie (de oorzaken en gevolgen van klimaatextremen) komt tegemoet aan de breed gedragen interesse voor dit actuele onderwerp. Tijdens de twee plenaire sessies en 18 parallelle sessies zullen in totaal méér dan 70 sprekers het woord nemen. We hopen dat we de naar schatting 400 aanwezigen twee dagen lang een boeiend programma zullen kunnen aanbieden van workshops, en dat we hiermee de start kunnen geven voor een tweejaarlijkse vaste afspraak in de kalender voor Belgische klimaatwetenschap”.  

 

Voor meer informatie over de conferentie, en een laatste update over de line-up van sprekers, verwijzen we graag naar de website van het event via www.scienceforclimateaction.be.

Comentarios


bottom of page