top of page
Zoeken

Nieuwe klimaatscenario's voor Nederland

Op maandag 9 oktober presenteerde het Nederlands Meteorologisch Instituut KNMI een update van zijn nationale klimaatscenario’s. De nieuwe nationale klimaatscenario’s laten zien waar Nederland de komende decennia mee te maken krijgt op het gebied van klimaatverandering. Zelfs in de meest optimistische scenario’s zal het klimaat nog enige tijd blijven veranderen, met grote gevolgen voor Nederland. Het zal in alle seizoenen warmer zijn, met meer tropische dagen en minder vriesdagen. De winter wordt natter, de zomer droger en er ontstaan hevigere buien. De zeespiegel blijft stijgen.


In de nieuwe KNMI'23 klimaatscenario's laat het KNMI zien dat de hoeveelheid broeikasgassen die we uitstoten een groot verschil gaat maken in de toekomstige klimaatverandering. Hoe hoger de uitstoot, hoe sterker de opwarming en hoe extremer de weersomstandigheden. Bovendien neemt met elke ton uitstoot de kans op onvoorzienbare gevolgen toe.


De KNMI'23 klimaatscenario's bestaan uit vier trajecten die een mogelijk toekomstig klimaat in Nederland rond 2050, 2100 en 2150 beschrijven. De scenario's zijn gebaseerd op de hoeveelheid broeikasgasemissies (en daarmee de opwarming van de aarde) en de mate van verandering in de neerslag in Nederland. De vier scenario’s geven als het ware de pieken weer waarbinnen het Nederlandse klimaat in de toekomst waarschijnlijk zal veranderen. We weten dus hoe klimaatverandering het Nederlandse klimaat zal veranderen.


In deze KNMI'23 klimaatscenario's is alle nieuwe kennis over klimaatverandering uit het laatste IPCC-rapport vertaald naar de Nederlandse situatie. In totaal was de supercomputer ongeveer twee jaar bezig met het berekenen van 2.000 terabytes aan klimaatmodellen. Een grote groep KNMI-medewerkers heeft bijgedragen aan de scenario’s. Rond 2031 worden nieuwe klimaatscenario’s verwacht.


Meer informatie : www.knmi.nl/klimaatscenarios


コメント


bottom of page