top of page
Zoeken

Oproep tot het indienen van voorstellen voor twee tweejarige wetenschappelijke syntheseprojecten

Het Belgisch Klimaatcentrum wil twee wetenschappelijke syntheseprojecten financieren onder leiding van interdisciplinaire teams die innovatieve benaderingen en state-of-the art compilatie- en analysetechnieken toepassen op bestaande datasets en informatie, met als doel op feiten gebaseerde besluitvorming in de Belgische publieke en private sectoren te bevorderen.

 

We nodigen uit tot het indienen van voorstellen die zich richten op de onderzoeksthema's overshoot en maatschappelijke kantelprocessen (societal tipping processes). Synthesewetenschapsprojecten kunnen gericht zijn op België, op andere regio's met een brede expertise (bv. Congobekken, Antarctica), of op continentale (bv. EU) of mondiale schaal.

 

Om interdisciplinaire onderzoekssamenwerking rond deze thema's te bevorderen, omvat deze oproep de oprichting van twee Werkgroepen van maximaal 20 wetenschappers en stakeholders, elk geleid door een team van maximaal 4 hoofdonderzoekers (Principal Investigators, PI's). Voor elk onderwerp wordt één Werkgroep ondersteund. Dit omvat steun voor meerdere vergaderingen in het Belgisch Klimaatcentrum, evenals een postdoctoraal mandaat voor een beginnende Werkgroepmedewerker.


De procedure voor het indienen van voorstellen bestaat uit twee fasen:

 

  • alle geïnteresseerde PI-teams worden uitgenodigd om vóór 15 april 2024 een Letter of Intent (LOI) in te dienen.

  • Na evaluatie van de LOI's wordt een selectie van PI-teams uitgenodigd om uiterlijk 1 september 2024 een volledig voorstel in te dienen. In het najaar van 2024 zullen twee volledige voorstellen (één per onderwerp) worden aanbevolen voor financiering.

 

De oproep staat enkel open voor Belgische onderzoeksinstellingen en stakeholders. Voorstellen worden geëvalueerd door de Wetenschappelijke Raad van het Belgisch Klimaatcentrum op hun wetenschappelijke verdienste, nieuwheid, complementariteit en interdisciplinariteit van het hoofdonderzoeksteam, overdracht van kennis naar belanghebbenden en potentieel voor maatschappelijke impact.

 

Het volledige document van de oproep tot het indienen van voorstellen, met alle details, kan hieronder geraadpleegd worden (in het Engels):

 

Working Groups Call for Proposals
.
Download • 344KB


Comments


bottom of page